Wysokość składek 2023

Na podstawie Uchwały nr 285/XIX/2022 ZG PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składek członkowskich PTTK oraz wysokości wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK  w roku 2023.

– roczną składkę członkowską normalną 75,00 zł
– roczną składkę członkowską ulgową 51,00 zł
– roczną składkę członkowską ulgową – młodzieżową 36,00 zł
wpisowe do PTTK (opłata jednorazowa normalna)

wpisowe do PTTK (opłata jednorazowa ulgowa)

– wpisowe dla osób do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie

Kwota wpisowego zawiera:

opłatę za legitymację, znaczek organizacyjny PTTK.

Do deklaracji należy dołączyć dwie fotografie.

21,00 zł

12,00 zł

9,00 zł

 

 

Przy duplikacie – koszt wymiany legitymacji 9,00 zł