Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej

Skład  Oddziałowej  Komisji  Turystyki  Górskiej:

 1. Henryk Kulczyk
 2. Tadeusz Kozak
 3. Adam Półrolczyk
 4. Marek Szot
 5. Edward Kaszuba
 6. Andrzej Trybuła
 7. Jan Nawroth

– przewodniczący komisji
– wiceprzewodniczący komisji
– sekretarz komisji
– członek komisji
– członek komisji
– członek komisji
– członek komisji

Z pośród członków komisji wyłoniono  Terenowy Referat  Weryfikacyjny GOT w składzie:

 1. Henryk Kulczyk
 2. Andrzej Trybuła
 3. Tadeusz Kozak
 4. Marek Szot
 5. Edward Kaszuba

– przewodniczący referatu
– wiceprzewodniczący referatu
– sekretarz referatu
– członek referatu
– członek referatu

Referat Weryfikacyjny posiada uprawnienia do weryfikacji
Górskiej Odznaki Turystycznej do stopnia – mała złota oraz do przedostatniej normy „Za wytrwałość”.

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza