Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej

Skład  Oddziałowej  Komisji  Turystyki  Pieszej:

  1. Tadeusz Kozak
  2. Zenon Babiarz
  3. Ryszard Antonowicz
  4. Marek Szot
  5. Jolanta Mikulska

– przewodniczący komisji
– wiceprzewodniczący komisji
– wiceprzewodniczący komisji
– członek komisji
– sekretarz komisji

Z pośród członków komisji wyłoniono  Referat  Weryfikacyjny  Odznaki  Turystyki  Pieszej   w składzie:

  1. Ryszard Antonowicz
  2. Zenon Babiarz
  3. Tadeusz Kozak

– przewodniczący referatu
– wiceprzewodniczący referatu
– sekretarz referatu

Referat Weryfikacyjny posiada uprawnienia do weryfikacji
Odznaki Turystyki Pieszej do stopnia – mała złota.

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza