Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej

Skład Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej:

  1. Andrzej Trybuła
  2. Henryk Kulczyk
  3. Iwona Kublik
  4. Zdzisław Dryglewski
  5. Tadeusz Kozak
  6. Janina Zając-Klińska

– przewodniczący komisji
– wiceprzewodniczący komisji
– sekretarz komisji
– członek komisji
– członek komisji
– członek komisji

Z pośród członków Komisji został wyłoniony Referat Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej w składzie:

  1. Henryk Kulczyk
  2. Andrzej Trybuła
  3. Janina Zając-Klińska

– przewodniczący referatu
– sekretarz referatu
– członek referatu

Referat Weryfikacyjny posiada uprawnienia do weryfikacji Kolarskiej Odznaki Turystycznej do stopnia – mała złota.

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza