Oddziałowa Komisja Krajoznawcza

Skład Oddziałowej Komisji Krajoznawczej:

  1. Andrzej Trybuła
  2. Henryk Kulczyk
  3. Iwona Kublik
  4. Marek Szot
  5. Zdzisław Borowiec
  6. Tadeusz Kozak
  7. Władysław Woźniakiewicz

– przewodniczący komisji
– wiceprzewodniczący komisji
– sekretarz
– członek komisji
– członek komisji
– członek komisji
– członek komisji

Z pośród członków Komisji został wyłoniony Referat Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych własnego oddziału oraz ogólnopolskich zgodnie z ich regulaminem i nadanymi przez Komisję Krajoznawczą ZG uprawnieniami:

  1. Henryk Kulczyk
  2. Andrzej Trybuła
  3. Iwona Kublik

– przewodniczący referatu
– wiceprzewodniczący referatu
– sekretarz

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza