Komisje i referaty

W Oddziale działają następujące Komisje wraz Referatami Weryfikacyjnymi odznak turystyki kwalifikowanej:

1.   Komisja  Turystyki  Pieszej oraz Referat Weryfikacyjny
Odznaki Turystyki Pieszej do stopnia – mała złota

2.   Komisja  Ochrony  Przyrody  oraz  Referat  Weryfikacyjny
odznaki  „Turysta Przyrodnik” do stopnia – mała złota

3.   Komisja  Turystyki  Kolarskiej  oraz  Referat  Weryfikacyjny
Kolarskiej Odznaki Turystycznej do stopnia – mała złota

4.   Komisja  Turystyki  Górskiej  oraz Referat  Weryfikacyjny
Górskiej Odznaki Turystycznej do stopnia – mała złota oraz do przedostatniej normy „Za wytrwałość”

5.   Komisja  Turystyki  Krajoznawczej  oraz Referat  Weryfikacyjny
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza