Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody

Skład Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody:

 1. Iwona Kublik
 2. Piotr Staniów

 3. Andrzej Trybuła

 4. Marek Szot 5. Adam Półrolczyk
 6. Edward Kaszuba

 7. Wanda Haas

 8. Władysław Woźniakiewicz
 9. Henryk Kulczyk

– przewodniczący komisji
– wiceprzewodniczący komisji d/s realizacji projektów edukacyjnych
– wiceprzewodniczący komisji d/s odznaki „Turysta Przyrodnik”
– wiceprzewodniczący komisji d/s instruktorów i opiekunów ochrony przyrody, przewodniczący komisji egzaminacyjnej
– sekretarz komisji
– członek komisji, członek komisji egzaminacyjnej
– członek komisji, członek komisji egzaminacyjnej
– członek referatu weryfikacyjnego

– członek referatu weryfikacyjnego

Z pośród członków Komisji został wyłoniony Referat Weryfikacyjny Odznaki „Turysta Przyrodnik” w składzie:

 1. Andrzej Trybuła

 2. Władysław Woźniakiewicz
 3. Henryk Kulczyk

– przewodniczący referatu weryfikacyjnego
– sekretarz referatu weryfikacyjnego

– członek referatu weryfikacyjnego

Referat Weryfikacyjny posiada uprawnienia do weryfikacji
Odznaki „Turysta Przyrodnik” do stopnia – mała złota.

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza