Koło PTTK Nr 6 „Polanka”

Wycieczki w lutym 

29.02.2020 sobota. Wycieczka piesza trasą: Miękinia – Łąkoszyce – Wojnowice – Mokra (10 km). Zbiórka na Dworcu Gł. PKP o 9:30. Odjazd pociągu w kierunku Zgorzelca: 9:47 – Dworzec Gł., 9:59 – Nowy Dwór, 10:05 – Leśnica. Dla uprawnionych bilet od Leśnicy w cenie 4,35 zł. Planowany powrót z Mokrej autobusem 137 o godz. 14:30 lub 15:30. Wycieczką prowadzi Anna Woźnicka.

Wycieczki w marcu

7.03.2020 sobota. Wycieczka piesza trasą: RędzinLesicaRędzin (10 km). Spotkanie z przewodnikiem na pętli tramwajowej linii 14 i 24 na Osobowicach o godz. 10:00. Odjazd autobusu 118 do Rędzina o godz. 10:26. Powrót o godz. 15:31. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

14.03.2020 sobota. Wycieczka piesza do Pęgowa i okolicznych lasów. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:45 na Dworcu Gł. PKP, koło kas z wykupionym biletem do Pęgowa (osoby uprawnione – bilet od Świniar). Odjazd pociągu z Dworca Gł. do Pęgowa o godz. 11:13, Mikołajowa 11:18, Popowic 11:20, Różanki 11:23, Osobowic 11:26, i Świniar 11:29. Powrót z Pęgowa o godz. 15:29 lub 17:42. Wycieczkę prowadzą Czesław Leśniara i Barbara Zarzycka.

21.03.2020 sobota. Wycieczka piesza wałem wzdłuż Odry do Wyspy Opatowickiej (topienie Marzanny). Spotkanie z przewodnikiem o godz. 10:00 na przystanku tramwajowym przy Hali Stulecia. Wycieczkę prowadzą Ewa Witek i Grażyna Skowrońska.

28.03.2020 sobota. Wycieczka piesza do Lasu Osobowickiego. Spotkanie z przewodnikiem na pętli tramwajowej linii 14 i 24 na Osobowicach o godz. 10:00. Powrót około godz. 15:00. Wycieczkę prowadzi Zofia Wągrowska.

Program wycieczek „Polanki” dostępny jest także w Internecie pod adresem: bit.ly/programpolanki

Uwaga:
Wycieczka może być odwołana:
a) ze względu na warunki atmosferyczne takie jak: obfity deszcz, śnieżyca, gołoledź lub temperatura powyżej 30 st. C lub poniżej -10 st. C.
b) jeżeli na wycieczkę zgłosi się poniżej 10 uczestników.

Zastrzega się możliwość zmian w programach wycieczek.

Uczestnicy wycieczek z opłaconą na bieżącą składką członkowską PTTK i wpisani na listę uczestników wycieczki są ubezpieczeni przez Zarząd Główny PTTK od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali biorą udział w w/w wycieczkach na własną odpowiedzialność i samodzielnie ubezpieczają się w PZU. Za uczestników nie ubezpieczonych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Na trasie uczestników obowiązuje podporządkowanie się wskazówkom przewodnika. Oddalający się od przewodnika z grupą przestają być uczestnikami tej wycieczki.

Informacji telefonicznej o wycieczkach udzielać będzie:

  • Zofia Wągrowska, tel. (071)355-05-69.
  • Biuro Oddziału PTTK Fabryczna ul. Kościuszki 13/5 czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 15.00, numery telefonu: (071) 344-79-80 i 608-253-770
  • Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14. 344-31-11, gdzie można otrzymać kopię programu wycieczek.

Informacja: na podstawie uchwały Zarządu Koła i Zarządu Oddziału z dnia 7.12.2012 za udział w wycieczkach członkowie PTTK opłacają 1 zł, a pozostali 2 zł. Opłaty pobierane są na wycieczce i wraz z rozliczeniem przekazywane są do kasy Oddziału. Z zebranych kwot Oddział pokrywa koszty delegacji przewodnika i koszty związane z przygotowaniem wycieczek, takie jak: pisanie programów wycieczek, kserowanie i materiały biurowe.

Składki członkowskie PTTK można opłacać na wycieczce lub w Biurze Oddziału.

Zapraszamy na wycieczki wszystkich zainteresowanych

Poniżej znajduję się wersja programu do pobrania i wydrukowania:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza