Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Oddziału Wrocław Fabryczna Zaprasza !!!!!

w dniu 25 maja 2024 r. o godz. 12.00 do SKAŁKI na:

XXVII Zlot Członków Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna

PROGRAM ZLOTU

1. Powitanie uczestników zlotu.
2. Wyróżnienie zasłużonych turystów.
3. Konkursy i zawody zręcznościowe.
● konkurs zręcznościowy slalom z piłką w kategorii PAŃ i PANÓW
● zawody w rzucie beretem w kategorii PAŃ i PANÓW
4. Szukanie artefaktów
5. Spotkania i rozmowy turystyczne przy stołach biesiadnych.
6. Dyskoteka.

Uczestnicy Zlotu otrzymują: „Certyfikat uczestnictwa”, pamiątkowy znaczek zlotowy, pamiątkowy souvenir oraz przywilej uczestnictwa w organizowanych zabawach, konkursach i zawodach zręcznościowych. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Organizatorzy zapraszają wszystkich do uczestnictwa w Zlocie i wniesieniu wpisowego w kwocie – 10 zł.

na miejscu KAWIARNIA oraz GRILL i OGNISKO

Wszyscy uczestnicy XXVII Zlotu Oddziału Wrocław Fabryczna spotykają się o godz. 11.30w SKAŁCE w Zajeździe „BANDEROZA” ośrodku państwa Proskin

Przed wyjazdem prosimy o sprawdzenie rozkładów jazdy MPK i PKP.

Wszyscy członkowie PTTK posiadający opłaconą składkę członkowską za rok 2024, objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Pozostali uczestnicy Zlotu proszeni są o ubezpieczenie się we własnym zakresie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu Zlotu w przypadku zdarzeń niezależnych od organizatorów.

Zakończenie Zlotu – o godz. 18.00

Wysokość składek 2024

na podstawie Uchwały nr 63/XX/2023 ZG PTTK z dnia 09 września 2023 r. w sprawie wysokości składek członkowskich PTTK oraz wysokości wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK.

– roczną składkę członkowską normalną 84,00 zł
– roczną składkę członkowską ulgową 57,00 zł
– roczną składkę członkowską ulgową – młodzieżową 39,00 zł
wpisowe do PTTK (opłata jednorazowa normalna)

wpisowe do PTTK (opłata jednorazowa ulgowa)

– wpisowe dla osób do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie

Kwota wpisowego zawiera:

opłatę za legitymację, znaczek organizacyjny PTTK.

Do deklaracji należy dołączyć dwie fotografie.

21,00 zł

12,00 zł

9,00 zł

 

 

Przy duplikacie – koszt wymiany legitymacji 9,00 zł

Utrudnienia na szlaku spacerowym
„Dookoła Wrocławia”

„W związku z remontem przepraw mostowych  nad kanałami Odry na terenie stopnia wodnego w Ratowicach wyłączony do odwołania z ruchu turystycznego został odcinek szlaku żółtego „Dookoła Wrocławia”  (od północnej furtki we wsi Ratowice do furtki południowej od strony Kotowic). Zakończenie remontów i  otwarcie odcinka szlaku przewidywane jest na rok 2023.

Turystów pieszych i rowerowych prosimy o nie podejmowanie prób forsowania ogrodzeń stopnia wodnego, co pomijając zaobserwowane wypadki uszkodzenia odzieży i nawet poważnego uszkodzenia ciała, może spowodować całkowite cofnięcie zgody na ruch turystyczny na tym odcinku po zakończonych remontach. „

źródło: http://www.pttk.wroclaw.pl/aktualnosci/49