KONTAKT  Z  ODDZIAŁEM

Biuro Oddziału w okresie 01.07.2023 – 31.08.2023 jest czynne w środy od godziny 11:00 do godziny 15:00

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział PTTK Wrocław Fabryczna 
im. Witolda Prelicza

50-037 Wrocław, ul. Kościuszki 13/5
tel.  71 344 79 80;     tel. kom.   608 253 770

e-mail:  wroclawfabryczna.pttk@gmail.com

NIP: 896-000-43-08
REGON: 931506820

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza