KONTAKT  Z  ODDZIAŁEM

W okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) biuro oddziału jest czynne w środy w godzinach 11.00 – 15.00.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział PTTK Wrocław Fabryczna 
im. Witolda Prelicza

50-037 Wrocław, ul. Kościuszki 13/5
tel.  71 344 79 80;     tel. kom.   608 253 770

e-mail:  wroclawfabryczna.pttk@gmail.com

NIP: 896-000-43-08
REGON: 931506820

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza