Archiwum kategorii: Nasz Oddział

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Oddziału Wrocław Fabryczna Zaprasza !!!!!

w dniu 25 maja 2024 r. o godz. 12.00 do SKAŁKI na:

XXVII Zlot Członków Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna

PROGRAM ZLOTU

1. Powitanie uczestników zlotu.
2. Wyróżnienie zasłużonych turystów.
3. Konkursy i zawody zręcznościowe.
● konkurs zręcznościowy slalom z piłką w kategorii PAŃ i PANÓW
● zawody w rzucie beretem w kategorii PAŃ i PANÓW
4. Szukanie artefaktów
5. Spotkania i rozmowy turystyczne przy stołach biesiadnych.
6. Dyskoteka.

Uczestnicy Zlotu otrzymują: „Certyfikat uczestnictwa”, pamiątkowy znaczek zlotowy, pamiątkowy souvenir oraz przywilej uczestnictwa w organizowanych zabawach, konkursach i zawodach zręcznościowych. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Organizatorzy zapraszają wszystkich do uczestnictwa w Zlocie i wniesieniu wpisowego w kwocie – 10 zł.

na miejscu KAWIARNIA oraz GRILL i OGNISKO

Wszyscy uczestnicy XXVII Zlotu Oddziału Wrocław Fabryczna spotykają się o godz. 11.30w SKAŁCE w Zajeździe „BANDEROZA” ośrodku państwa Proskin

Przed wyjazdem prosimy o sprawdzenie rozkładów jazdy MPK i PKP.

Wszyscy członkowie PTTK posiadający opłaconą składkę członkowską za rok 2024, objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Pozostali uczestnicy Zlotu proszeni są o ubezpieczenie się we własnym zakresie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu Zlotu w przypadku zdarzeń niezależnych od organizatorów.

Zakończenie Zlotu – o godz. 18.00